انگلیسی
يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر ابوالفضل اسعدی دیزجی                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : as_dizaji@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي سمينار

1- H. Moeini Alishah, A.Asadi Dizaji, F. Moeini Alishah. Effect of water stress on some morphological characteristics of purple basil.14th National & 2nd International Conference of Biology Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN, 2006.

 

2- A.Asadi Dizaji, N. Maheri sis, H. Moeini Alishah , F. Moeini Alishah. Effect of  comb wax age on the population Honeybee. 14th National & 2nd International Conference of Biology Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN, 2006

 

 

3- F. Moeini Alishah , Ladan Hosseini Gohari, Bibishahin Shamsian, Abolfazl Asadi Dizaji.Cation Exchange Chromatography: A Method For The Separation and Detection of Globin Chain Variants. The 9 th Iranian congress of Biochemistry & 2nd International congress of Biochemistry  and Molecular Biology Shiraz- Iran, Oct.29- Nov, 1,2007.

 

 

4- ابوالفضل اسعدي ديزجي، حميده معيني عليشاه، ناصر ماهري سيس، جليل دولگري شرف. بررسي سرمي بيماري بروسلوز در گاو هاي کشتار شده در شهرستان ميانه. تابستان 1386. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين.

 

5- ابوالفضل اسعدي ديزجي، حميده معيني عليشاه، اورنگ کاووسي، ناصر ماهري سيس.  تاثير پديده هموزيگوتي آلل هاي جنسي در عملکرد و توليد زنبور عسل.  نخستين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي .دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد، 17 اسفند ماه 1385.

 

6- ناصر ماهري سيس، علي ميرزا آقازاده، ابوالفضل آقاجانزاده، عبدالاحد شاددل، ابوالفضل اسعدي ديزجي. تعيين ارزش غذايي نخود در تغذيه نشخوارکنندگان با استفاده از روش توليد گاز آزمايشگاهي. دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) دانشگاه کردستان، 13 اسفند ماه 1386.

 

7- حميده معيني عليشاه، رضا حيدري، عباس حسني، ابوالفضل اسعدي ديزجي. اثر تنش خشکي بر برخي خصوصيات بيوشيميايي ريحان بنفش.  چهارمين کنگره علوم باغباني کشور، آبان ماه 1384.

 

8- ابوالفضل اسعدي ديزجي، محمد عراقي، حميده معيني عليشاه.   تاثير کربو هيدرات هاي مختلف روي رفتار تخم ريزي ملکه در زنبور عسل.22 ارديبهشت 1385 دانشگاه فردوس مشهد کنفرانس بيولوژي.

 

9- ناصر ماهري سيس ، کامبيز ناظر عدل، يحيي ابراهيم نژاد، ابوالفضل اسعدي ديزجي، احد شاددل.  استفاده از چربي پسمانده کشتارگاه هاي طيور در تغذيه بلدرچين هاي ژاپني.سومين کنگره بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در کشاورزي،24-26 ارديبهشت ماه 1387،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

 

10- ابوالفضل اسعدی ديزجی. 1389. شناسايي آلودگي هاي محيط زيست توسط فرآورده هاي زنبور عسل. هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل ايران – موسسه علوم دامي کشور- کرج. 21-22 دي ماه 1389

 

 

 

 

شرکت و ارائه مقاله در كنفرانس هاي بين المللی خارج از کشور سمينار

1-    XXlll International Congress of Entomology. 6-12 July, 2008. Durban.

2-   شرکت در سومين کنفرانس بين المللی  بيوشيمی در ترکيه.

3-   ارائه مقاله در کنفرانس بين المللی زنبور عسل در استراليا

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.